รองอธิบดีกรมการกงสุล นำเสนอเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในงาน TAT x Partner Talk for Digital Nomad Connect

รองอธิบดีกรมการกงสุล นำเสนอเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในงาน TAT x Partner Talk for Digital Nomad Connect

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ค. 2567

| 470 view
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นำเสนอเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในงาน TAT x Partner Talk for Digital Nomad Connect ณ One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มคนต่างชาติที่มีทักษะสูง (Foreign Talents) และกลุ่มทำงานทางไกลผ่านระบบดิจิทัล (Remote Workers / Digital Nomads) ที่สนใจทำงานจากประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งล้วนแต่กล่าวชื่นชมความริเริ่มของรัฐบาลในเรื่องนี้
 
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านการตรวจลงตราใหม่ ๆ อาทิ มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา 60 วัน (ผ.60) การตรวจลงตราประเภทใหม่ “Destination Thailand Visa: DTV” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มคนต่างชาติที่มีทักษะสูงและกลุ่มทำงานทางไกลผ่านระบบดิจิทัล โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแก่กลุ่ม digital nomads จากทั่วทุกมุมโลก ตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี "IGNITE THAILAND" และของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ "RE-IGNITE THAI DIPLOMACY"
 
On 5 July 2024, Mr. Naruchai Ninnad, Deputy Director-General for Consular Affairs, delivered a presentation on Thailand’s new visa and entry measures at the TAT x Partner Talk for Digital Nomad Connect in Chiang Mai organized by the Tourism Authority of Thailand. The event was well attended by digital nomads and remote workers eagerly looking forward to begin their workcation journey in Thailand and commending the government for these initiatives.
 
The Deputy Director- General updated the audience on Thailand's new visa measures such as the 60-day visa exemption scheme and Destination Thailand Visa (DTV), which will facilitate ease of traveling as well as support Thailand’s roadmap to become world remote worker-friendly destination in accordance with the Prime Minister's vision of "IGNITE THAILAND" and the Minister of Foreign Affairs "RE-IGNITE THAI DIPLOMACY".
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ