รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นตัวแทนกรมการกงสุลในการถวายช่อดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นตัวแทนกรมการกงสุลในการถวายช่อดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2567

| 158 view

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นตัวแทนกรมการกงสุลในการถวายช่อดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 67 ปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ