ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ก.ค. 2566

| 1,471 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10 - 24 กรกฎาคม 2566 นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

1. กำหนดการสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566   เวลา 9.00 - 11.00 น.

2. สถานที่สอบ

ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 8300

 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2  และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

          กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566  ณ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต และทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศกรมการกงสุล" และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_ภูเก็ต.pdf