ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 1,001 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

                            

                   อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ที่ 3/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 นั้น  

               บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่ตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566   เวลา  13.00 - 16.30 น.

  1. สถานที่สอบ

กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


               ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบฯ ทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบฯ ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย 2  
               กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และผ่านการทดสอบขับขี่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf