ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

 
     
 
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
“กรมการกงสุลจัดอบรมเพื่อพัฒนางานหนังสือเดินทางสำหรับหัวหน้าสำนักงานฯ ทั่วประเทศ”
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 กรมการกงสุลจัดการอบรมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและยกระดับงานบริการหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นการอบรมแบบออนไลน์สำหรับสำนักงานในต่างจังหวัด และแบบพบปะกันสำหรับสำนักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธาน และนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ปฏิบัติราชการทางกรมการกงสุล เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงานทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 70 คน
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

17 ส.ค. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

5 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

26 ก.ค. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

20 ก.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

20 ก.ค. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

20 ก.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการฝ่ายตรวจสอบประวัติ (ฺBL) กองหนังสือเดินทาง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูลิฟต์สำหรับขนของอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27 ก.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

17 ส.ค. 2564

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด