“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

 
     
 
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กงสุลสัญจร ทำพาสปอร์ต @ ตราด 2-3 เม.ย. 65
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 65 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมกองหนังสือเดินทางและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 เม.ย. 65 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. โดยนายณรงค์ เทพเสนา รอง ผวจ. ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงาน และนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ. ตราด พาครอบครัวมาทำพาสปอร์ตด้วย
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

11 พ.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช

28 เม.ย. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

11 เม.ย. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

11 เม.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

8 เม.ย. 2565

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

1 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นอะคริลิคใสบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับรับรองแขกที่มาติดต่อหารือข้อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-service ของกรมการกงสุล จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

17 ส.ค. 2564

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด