Co-Founder และ CEO บริษัท Bitkub Online Co., Ltd พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมการกงสุล เพื่อหารือการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ

Co-Founder และ CEO บริษัท Bitkub Online Co., Ltd พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมการกงสุล เพื่อหารือการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 1,639 view
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสกลกรย์ สระกวี Co-Founder และ CEO บริษัท Bitkub Online Co., Ltd พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบนายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เพื่อหารือการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ blockchain NFT (Non-fungible Token) Metaverse และ chat GPT และการปรับใช้ในงานบริการ e-Service ของกรมการกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในอนาคต
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ