หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองออสติน รัฐเท็กซัส (Chiang Mai - Austin Sister Cities)

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองออสติน รัฐเท็กซัส (Chiang Mai - Austin Sister Cities)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 611 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย และเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (Austin - Chiang Mai Sister Cities) โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายโรเบิร์ต เอฟ.โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ คณะกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ  ลานกิจกรรม One Square โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองออสติน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่ - ออสติน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองเมือง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ