หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 616 view

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถบุปผชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม ณ เชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมสืบสานการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับให้คงอยู่ และต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เป็นเทศกาลระดับสากล เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามขบวนดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มารับชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและประชาชนที่เข้าร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ