หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 742 view

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจะทำให้ความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านพัฒนาและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ