หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิล ณ จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิล ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 720 view
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกันายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิล ณ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม Beyond Kata โดยภายในงานฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบราชิล ตลอดจนคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 100 คน โดยผู้แทนระดับสูงของฝ่ายบราซิลได้แก่ นายโจเซ่ บอร์เจส โดส ซัสโตส จูเนียร์ (H.E. Mr. José Borges Dos Santos Júnior) เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และผู้แทนระดับสูงของฝ่ายไทย ได้แก่ นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ