ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 419 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

          ด้วยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

  ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

  วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

- การรับสมัคร

  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567  (วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์ www.consular.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์"

เอกสารประกอบ

ใบสมัครสอบคัดเลือก_ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ_(ภาษาอังกฤษ).pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารฯ.pdf