อธิบดีกรมการกงสุลเปิดที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น แห่งใหม่

อธิบดีกรมการกงสุลเปิดที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น แห่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 349 view
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (ฝั่งขอนแก่นฮอลล์) โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วย Mr.Somsack Vilaythone กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำ จ.ขอนแก่น Mr.Chu Duc Dung กงสุลใหญ่เวียดนามประจำ จ.ขอนแก่น คณะผู้แทนกงสุลต่างชาติประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ โดยอธิบดีฯ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานฯ มุ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกับจังหวัดขอนแก่น พัฒนางานบริการหนังสือเดินทางที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคแห่งแรก ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มเปิดทำการ ภายใต้นโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เดิมสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ก่อนจะย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางสามารถมารับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถจองคิวออนไลน์ได้ที่ https://www.qpassport.in.th/ หรือเดินทางมาติดต่อในวันและเวลาทำการ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ