รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรักและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรักและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2566

| 433 view
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้การต้อนรับ นาย Diary Ahmed Majid อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรักและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของไทยและอิรัก โดยฝ่ายไทยแจ้งว่า มีแผนการขยายการให้บริการการตรวจลงตราแบบ e-Visa ในอนาคต จากปัจจุบันที่ได้เปิดให้บริการแล้วใน 23 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีคนอิรักเดินทางมาประเทศไทยแล้วกว่า 4,000 คน
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านกงสุลในการดูแลคนชาติระหว่างกัน เนื่องจากมีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศอิรัก 150 คน และมีคนอิรักพำนักในไทยด้วยเช่นกัน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน มีเขตอาณาดูแลอิรัก และสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำกรุงกัวลาสัมเปอร์ มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ