ผู้แทนกรมการกงสุลรอรับและอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่อพยพเดินทางกลับจากอิสราเอล

ผู้แทนกรมการกงสุลรอรับและอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่อพยพเดินทางกลับจากอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ต.ค. 2566

| 399 view
ประมวลภาพผู้แทนกรมการกงสุลรอรับและอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่อพยพเดินทางกลับจากอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา

โดยล่าสุด (สถานะ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2566) มีเที่ยวบินพาคนไทยเดินทางกลับแล้ว 15 เที่ยวบิน จำนวนรวม 2,608 คน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ