หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมบันทึกวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมบันทึกวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 87 view

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ หรือ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567 ร่วมกับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมงานโดยการแต่งกายแบบล้านนาย้อนยุค ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 - 16 เมษายน และตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 14 เมษายน 2567 นำโดยขบวนวงโยธวาธิต ติดตามมาด้วยขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนรถถีบสามล้อของประธานในพิธีและคณะขบวนนางงามสงกรานต์ ซึ่งขณะที่ขบวนเหล่านี้เคลื่อนผ่านจะมีช่างฟ้อนในชุดล้านนาทัดดอกเอื้อง มากกว่า ๔๐๐ นาง ฟ้อนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ และมีพิธีสืบชะตามหามงคล และไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และประเพณีของชาวล้านนาเชียงใหม่ ข่วงตุงล้านนา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรมขนทรายก่อเจดีย์ทรายและปักตุง “เจดีย์ทรายสุดส้าว” กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง ขอพรปีใหม่ กาดหมั้วจำหน่ายอาหารพื้นเมือง กิจกรรมสาธิตองค์ความรู้ภูมิปัญญาปี๋ใหม่เมืองล้านนา ฯลฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมามากกว่า 728 ปี 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ