หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมประชุมจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมประชุมจังหวัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 192 view

เมื่อวันนี้ 25 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสาวสมารินฯ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดโดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2567 เดินหน้าขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ