หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะฯ

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 149 view

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 นางสาวสมาริน ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.แองเจลา แมคโดนัลด์ (Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมพูดคุย หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาของดร.แองเจลา แมคโดนัลด์ รับทราบถึงสถานการณ์ แนวทางการแก้ปัญหาและภารกิจการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการเดินทางลงพื้นที่ได้เห็นความสวยงามของจังหวัดสงขลา รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน ซึ่งทางออสเตรเลีย เองมีความยินดีที่จะร่วมมือกันสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ