ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ นำคณะผู้แทนภาคเอกชนสัมภาษณ์รองผู้ว่าฯเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ นำคณะผู้แทนภาคเอกชนสัมภาษณ์รองผู้ว่าฯเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 302 view

น.ส. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น เข้าร่วมการสัมภาษณ์นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ น.ส. NUMAJIRI Yumi ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำคณะผู้แทนบริษัท Mitsubishi และบริษัท ABeam Consulting เดินทางเยือนจังหวัดขอนแก่นเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นประตูสู่ GMS

รองผู้ว่าฯ ได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของขอนแก่นในฐานะจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมากมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีศักยภาพหลายด้าน และเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าใน GMS ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งหากมีความสนใจร่วมกันสามารถพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนกันได้ ทั้งนี้ ในปี 2570 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่น จะครบรอบ 140 ปี จังหวัดขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ สามารถพิจารณากิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกันได้ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยปัจจุบัน มีสถานกงสุลใหญ่ประจำอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ จีน สปป.ลาว เวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ