หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.พ. 2567

| 182 view

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ