หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.พ. 2567

| 179 view

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำดื่มถวายพระพรด้วยเหล้าอะวาโมริของจังหวัดโอกินาวะ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตเหล้าอะวาโมริยังคงใช้ข้าวสารไทยเป็นวัตถุดิบ แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น โดยในโอกาสนี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่อีกด้วย

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานและกล่าวถวายพระพร และกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดเชียงใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือให้แน่นแฟ้นและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 9 จังหวัดในภาคเหนือ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสุเทพฮอล์ โรงแรมแมริออท เชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ