นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เชิญ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี มาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมรูปภาพขนาดใหญ่

นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เชิญ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี มาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมรูปภาพขนาดใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 420 view
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่
ได้เชิญ ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี มาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมรูปภาพขนาดใหญ่
ซึ่งเขียนโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกัน ปรับภูมิทัศน์บริเวณรูปภาพ
ดังกล่าว เพื่อให้คงไว้เป็น Landmark สำคัญของกรมการกงสุลต่อไป
ซ่อมรูป