รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการงานกงสุลในมิติต่าง ๆ

รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการงานกงสุลในมิติต่าง ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 350 view
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม APEC Business Mobility Group (APEC BMG) ครั้งที่ 1/2024 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุลได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และได้ประชุมหารือกับนายตรีเทพ นพคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมกับฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการให้บริการงานกงสุลในมิติต่าง ๆ และได้แจ้งถึงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนางานด้านการกงสุลในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานในการขยายการให้บริการการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกสำนักงานทั่วโลก
 
On 28 February 2024, on the sideline of attending the APEC Business Mobility Group Meeting (APEC BMG) in Lima, Peru, Mr. Naruchai Ninnad, Deputy Director-General of the Consular Department, paid a courtesy call on H.E. Mr. Pisanu Sobhon, Ambassador of Thailand to Peru. The Deputy Director- General also had a meeting with Mr. Threetep Nopkhun, Minister-Counselor, and the consular team of the Embassy consular discussing consular works as well as updating the Embassy on the Ministry of Foreign Affairs policy and plans to further improve consular services including the expansion of electronic visa (e-Visa) services to cover all Embassies and Consulates-General in the near future.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ