ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 1,702 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

                   อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต นั้น

                   บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ)

                   ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 1 ของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ไปรายงานตัว ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

                  

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_ฯ_ภูเก็ต.pdf