ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 1,555 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน  
และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

                   ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ตำแหน่งที่รับสมัคร

      พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

      1.1 ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
      1.2 ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันศุกร์

 

       กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

       1. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม –  12 มิถุนายน 2566 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33422, 32103, ในวันและเวลาทำการ

        2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th

        ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน ที่แนบมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุล_เรื่อง_การรับสมัครคัดเลือกบุคคล.pdf
4.1_ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_ปทุมวัน.doc
4.2_ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน.doc