รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลเดินทางไปเข้าร่วมการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลเดินทางไปเข้าร่วมการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 749 view
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลเดินทางไปเข้าร่วมการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งจัดโดย สกญ. ณ เมืองฮ่องกง โดยมีนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พาเยี่ยมชมการให้บริการงานด้านกงสุลเเบบครบวงจร (One Stop Service) ณ โรงเเรม Hotel Royal Macau ซึ่งมีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในมาเก๊า มาขอเข้ารับบริการด้านกงสุล อาทิ การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำบัตรประชาชนคนไทย งานทะเบียน อาทิ การทำสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า เเละงานนิติกรณ์เอกสาร อาทิ งานรับรองเอกสาร คัดสำเนาเอกสาร ตลอดจนการให้คำปรึกษา/ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับงานกงสุลเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ นายณรงค์ฯ เเละคณะได้พบปะกับสนทนากับผู้แทนสมาคมชุมชนคนไทยที่พำนักอยู่ในมาเก๊า โดยนางอรวรรณ จารุนงคราญ ประธานสมาคมไทยและกงสุลอาสาในมาเก๊าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยที่พำนักอยู่ในมาเก๊า พร้อมทั้งเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอเเนะในการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร และการดูแลคนไทยในมาเก๊า นอกจากนี้ ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในมาเก๊าด้วย

โดยที่ปัจจุบัน มีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าประมาณ 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวมาเก๊า หรือเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานในมาเก๊าระยะสั้น เช่น พนักงานโรงเเรม ซึ่งการจัดโครงการกงสุลสัญจรในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านกงสุลให้แก่คนไทยในมาเก๊าแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ สกญ.ฯ ได้พบปะ รับทราบความเป็นอยู่ เเละแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนไทย เพื่อพัฒนาการให้บริการและการดูแลคนไทยในมาเก๊าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูเเล”
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ