รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ได้เดินทางไปอิสราเอล เพื่อหารือประเด็นด้านกงสุลและศึกษาเส้นทางอพยพคนไทยในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรและพบปะแรงงานไทย ณ นิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา

รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ได้เดินทางไปอิสราเอล เพื่อหารือประเด็นด้านกงสุลและศึกษาเส้นทางอพยพคนไทยในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรและพบปะแรงงานไทย ณ นิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 653 view
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2566 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ได้เดินทางไปอิสราเอล เพื่อหารือประเด็นด้านกงสุลและศึกษาเส้นทางอพยพคนไทยในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรและพบปะแรงงานไทย ณ นิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา

รองอธิบดีฯ พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เพื่อรับทราบสถานการณ์และสภาพปัญหสแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งมีกว่า 26,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการด่าน King Hussein (Allenby) Bridge Crossing พร้อมกับเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของด่าน เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางและแสวงหาความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอิสราเอล

นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ ยังได้หารือกับอธิบดีกรมการกงสุลของอิสราเอลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการ
ตรวจลงตรา (วีซ่า) การดูแลคุ้มครองแรงงานไทยในอิสราเอล การขยายตลาดแรงงานไทยในภาคส่วนอื่น และการพิจารณาให้แรงงานในภาคการเกษตรที่อยู่ครบสัญญาจ้างแล้วสามารถกลับไปทำงานในอิสราเอลได้อีกครั้ง

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลยังได้เยี่ยมชม
การดำเนินโครงการกงสุลสัญจรและพบปะแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแรงงานไทยเกี่ยวกับการศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานในนิคมเกษตรกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ