หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 107 view

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานฯ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ