หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

| 112 view

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting)  มีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ จังหวัดพิษณุโลก จะมีการเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567  อาทิ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2567 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้องพระราชวังจันทน์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ