หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2567

| 176 view

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 7.00 - 08.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักสรรพากร พื้นที่พิษณุโลก หมู่ที่ 5 ซอยหัวรอราษฎร์ศรัทธา ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ