อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 225 view
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
 
1. เห็นพ้องที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน อาทิ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา

2. อธิบดีกรมการกงสุลได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราผ่านการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) อาทิ การลดจำนวนเอกสารคำร้องจาก 10 รายการเหลือ 6 รายการ การลดระยะเวลาการพิจารณาจาก 14 วันทำการเหลือ 7 วันทำการ และการพัฒนา e-Visa ในระยะต่อไปที่จะมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญ ได้แก่ การมีภาษาจีนในระบบคำร้อง E-Visa เป็นต้น

3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยชื่นชมภารกิจของกรมการกงสุลในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ e-consular โดยเฉพาะระบบ e-passport ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีในการให้บริการภาคประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือด้านการรับรองเอกสารสำหรับนักธุรกิจจีน โดยในเบื้องต้น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยินดีจะจัดสรรพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุลเพื่อรับรองหรือรับเอกสารไปเพื่อดำเนินการด้านนิติกรณ์ต่อไป รวมทั้งจะจัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมการกงสุลในด้านนี้ด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ