ร่วมภารกิจการรับตัวผู้อพยพคนไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดาน กลุ่มที่ 2

ร่วมภารกิจการรับตัวผู้อพยพคนไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดาน กลุ่มที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 199 view
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 23.05 น. นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายนฤชัย นินนาทรองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจการรับตัวผู้อพยพคนไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดาน ที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ เที่ยวบินที่ 2 จำนวน 135 ราย ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6

คนไทยและครอบครัวกลุ่มที่ 2 ทั้งหมดได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ผ่านกระบวนการเข้าเมือง การคัดกรองโรค การตรวจสุขภาพร่างกายและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 และเข้าพักในสถานที่ที่จัดไว้เพื่อรอเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ปัจจุบัน มีคนไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในซูดานได้รับความช่วยเหลือและอพยพกลับไทยมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย และคาดว่าคนไทยกลุ่มสุดท้ายอีก 5 ราย จะเดินทางกลับมาพร้อมเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ เที่ยวบินที่ 3 ถึงไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ