อธิบดีกรมการกงสุล ได้แถลงข่าวในพิธีปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการกงสุล ได้แถลงข่าวในพิธีปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 772 view

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้แถลงข่าวในพิธีปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ร่วมกับ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต และ ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปณท. ณ ศูนย์ประสานงานการส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 บริษัท ปณท.

อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า คนไทยใน ตปท. จำนวน 115,139 คน ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยขณะนี้มีบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วส่งกลับยังประเทศไทย จาก สอท. ณ กรุงปราก กาฐมาณฑุ คูเวต และ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส และ สกญ. ณ เมืองซีอาน


อธิบดีกรมการกงสุล ให้ความมั่นใจว่า สอท./สกญ. ทุกแห่ง จะส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว กลับมายังประเทศไทยภายในวันที่ 12 พ.ค. 2566 โดย คกก.สามฝ่าย (กต. กกต. และ ปณท.) จะตรวจรับและคัดแยก เพื่อส่งมอบให้ ปณท. จัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งในประเทศ


อนึ่ง อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ตามที่ สอท. ณ กรุงไคโร ได้ประกาศงดการเลือกตั้งที่ซูดาน เนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลและกองกำลังติดอาวุธ คกก.กกต. ได้มีมติยกเลิกการลงคะแนนเสียงตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยให้คนไทยในซูดาน จำนวน 94 คนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ซึ่ง สนง.กกต. ได้ประสานงานจัดส่งรายชื่อไปให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ด้วยแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ