อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมคณะ ได้รับถุงเมล์ทางการทูตซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ถือเป็นถุงเมล์ฯ ปฐมฤกษ์ที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมคณะ ได้รับถุงเมล์ทางการทูตซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ถือเป็นถุงเมล์ฯ ปฐมฤกษ์ที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 352 view
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับถุงเมล์ทางการทูตซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นถุงเมล์ฯ ปฐมฤกษ์ที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อทำการคัดแยกและส่งมอบให้คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (กต. ปณท. และ กกต.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ที่ลงคะแนนแล้ว ณ พื้นที่ของบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ โดยจะมีการรับถุงเมล์ฯ ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและทำการคัดแยกอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 พ.ค. 2566
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ