ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 2,572 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

                                           

                   อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นั้น

                   บัดนี้ การสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (เอกสารแนบ)

                   สำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะจัดส่งลิงก์ URL สำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ และขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting ไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ.pdf