การยกเลิกการจองคิวออนไลน์ / การเปลี่ยนวันจองคิว

การยกเลิกการจองคิวออนไลน์ / การเปลี่ยนวันจองคิว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2567

| 4,177 view
กองสัญชาติและนิติกรณ์ แจ้งวัฒนะ / สำนักงานสัญชาติฯ สาขาปทุมวัน / สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

หลังจากจองคิวออนไลน์แล้ว กรณีต้องการเปลี่ยนวัน สามารถดำเนินการได้โดยแจ้งยกเลิกคิวเดิมก่อนแล้วจองคิวใหม่ โดยการติดต่อด้วยตนเองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ แจ้งวัฒนะ หรือติดต่อหมายเลข 091-723-3604 (ในเวลาราชการ 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. จันทร์ - ศุกร์) หรือติดต่อผ่าน Call Center 02-572-8442 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามตลอด 24 ชม.

-กรณีที่ประสงค์จะจองคิวใหม่ แต่ไม่ได้โทรแจ้งยกเลิกคิวเดิม ระบบจะเปิดให้จองคิวได้อีกครั้งภายใน 7 วัน หลังจากจองคิวครั้งแรก

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์สาขาอื่นๆ

โปรดสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนวันจองคิวได้โดยตรงที่สำนักงานสาขาฯ ต่างๆ