สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

26 พ.ย. 2562

กองสัญชาติและนิติกรณ์

วันทำการ
เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์
ที่อยู่
กรมการกงสุลกอง ชั้น 3 กองสัญชาติและนิติกรณ์
โทรศัพท์
02 - 575 - 1058
โทรสาร
02 - 575 - 1054
แผนที่

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

วันทำการ
เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์
ที่อยู่
บริเวณเมโทร มอลล์ Metro mall
โทรศัพท์
02 - 103 - 1631
โทรสาร
02 - 103 - 1632
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่
ศูนย์ประชุมและแสดสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคาร SMEs 2
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์
053 - 112 - 748
โทรสาร
053 - 112 - 746
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์
045 - 344 - 581 ถึง 82
โทรสาร
045 - 344 - 646
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

ที่อยู่
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง อำเภอเมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์
074 - 315 - 102
โทรสาร
074 - 315 - 101
แผนที่