บริการ

บริการ

1,213,260 view

หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ : 0 2572 8442
และ 0 2203 5000 ต่อ 32301
E-mail : [email protected]


Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ออนไลน์
วิธีการลงทะเบียน
จองคิวออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
หนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
บันทึกรายการในหนังสือเดินทาง
(Endorsement)
คัดประวัติ
การถือหนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการ
หนังสือเดินทาง
เอกสารทำหนังสือเดินทาง