บริการ

บริการ

หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ : 0 2981 7257 ถึง 60
และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th


จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ออนไลน์
วิธีการลงทะเบียน
จองคิวออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
หนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
บันทึกหนังสือเดินทาง
(Endorsement)
คัดประวัติ
การถือหนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการ
หนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการหนังสือเดินทาง

26 พ.ย. 2562

ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง

26 พ.ย. 2562

จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

26 พ.ย. 2562

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

30 ส.ค. 2562