บริการ

บริการ

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง/สงครามกลางเมือง/แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาดทั่วโลก

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง/สงครามกลางเมือง/แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาดทั่วโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 17,525 view

1. ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(สถานะข้อมูลอัพเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2565)

2. ภูมิภาคเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

3. ภูมิภาคยุโรป

4. ภูมิภาคอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์