กรมการกงสุลต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช ในการศึกษาดูงานบริการต่าง ๆ ของกรมการกงสุล

กรมการกงสุลต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช ในการศึกษาดูงานบริการต่าง ๆ ของกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2567

| 461 view
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 กรมการกงสุลต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 31 คน ในการศึกษาดูงานบริการต่าง ๆ ของกรมการกงสุล อาทิ บริการทำหนังสือเดินทาง และบริการนิติกรณ์เอกสาร เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้ นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ เลขานุการกรม ได้บรรยายสรุปภาพรวมและพัฒนาการที่สำคัญของภารกิจกรมการกงสุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนางานบริการต่าง ๆ ข้างต้น ให้คณะรับทราบด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ