อธิบดีกรมการกงสุล ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

อธิบดีกรมการกงสุล ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 547 view
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขา 2 ชั้น 2 จ. นครสวรรค์ โดยมีนางสาววรินทร ตันประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลการตรวจเยี่ยม

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้นโยบายเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ โดยในภาพรวมสำนักงานตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่ประชาชนเดินทางมารับบริการได้สะดวก และมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับรองรับผู้เข้ารับบริการจากทั้งใน จ.นครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน/ปิดรับคิว 16.30 น.)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ