เปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) รวม 48 แห่ง

เปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) รวม 48 แห่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 707 view
ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ รวม 48 แห่ง โดยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศหรือดินแดน/เขตอาณา/จุดติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวตั้งอยู่สามารถขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบ e-Visa ได้ที่ www.thaievisa.go.th
 
--------------------------------------------------------------
 
Currently, Thailand’s e-Visa services will be available at 48 Embassies and Consulates-General. Foreign applicants with current location in the areas covered by these Embassies and Consulates-General can apply for e-Visa at www.thaievisa.go.th
 
 
01_eVisa_ทั่วประเทศ_Thai-01
 
02_eVisa_ทั่วประเทศ_ENG-01  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ