หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักเลขาธิการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักเลขาธิการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 234 view

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสมาริน ศิริสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักเลขาธิการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2025) ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัด สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                       

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ