อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 1,003 view
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 -16.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เยี่ยมคารวะนาย Marvin Sim, Commissioner, Immigration and Checkpoints Authority (ICA) และนำคณะผู้แทนไทยพบผู้บริหารระดับสูงของ ICA นำโดยนางสาว Cora Chen, Deputy Commissioner เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสิงคโปร์เพื่อนำไปใช้สำหรับการเตรียมการโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 4 ของไทย ซึ่งจะเริ่มใช้หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ในปี 2569
สิงคโปร์นำเทคโนโลยีด้านการเปรียบเทียบข้อมูลชีวมาตรมาใช้ในการยืนยันตัวตนอย่างแม่นยำ โดยพัฒนาระบบรับคำร้องออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งนวัตกรรมเครื่องจ่ายเล่มหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ผู้ร้องยืนยันตัวตนในการรับเล่ม รวมทั้งการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทางและผู้โดยสาร ซึ่งสามารถเดินทางเข้า-ออกสิงคโปร์โดยใช้การเปรียบเทียบข้อมูลชีวมาตรแทนการแสดงหนังสือเดินทาง ซึ่งฝ่ายไทยสนใจที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานบริการหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาและใช้หนังสือเดินทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนทั้งสองประเทศในการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดมาตรฐานการใช้งานหนังสือเดินทางดิจิทัลซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการถือเล่มหนังสือเดินทาง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานตรวจลงตราซึ่งมีความท้าทายในการตรวจสอบเอกสาร
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ