หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.พ. 2567

| 203 view

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว  ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาจะประดิษฐานเป็นการชั่วคราว และให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วยนายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ