หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.พ. 2567

| 158 view

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าค่าจุดความร้อนและค่าของคุณภาพอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา หากเปรียบเทียบกับเมื่อปี 2566 อันเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันป้องกัน สอดส่องดูแล ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ตลอดจนการสำรองที่พักโรงแรมหลายแห่งในขณะนี้ ดียิ่งขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แม้ว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มกลับมามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งโดยเฉพาะอำเภอฮอด แต่ทางผู้ว่าฯ และส่วนราชการต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน ต่างร่วมมือกันเตรียมแผนตั้งรับสถานการณ์ในเดือนมีนาคมไว้อย่างรัดกุม ทั้งนี้ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง และฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ