ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 1,428 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: 27 กันยายน 2566
✅ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
🔴 โทรศัพท์:
02-575-1019
02-575-1023
02-575-1047-49
02-575-1051
02-575-1053
🔴 อีเมล: [email protected]
🔴โทรสาร: 02-575-1052
🔴 แจ้งเรื่องด้วยตนเอง/ หรือทางไปรษณีย์
📍 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
🔴 แจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและส่วนภูมิภาคทั้ง 25 แห่ง
📍สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน
- ศรีนครินทร์
- มีนบุรี
- MRT (คลองเตย)
- ปทุมวัน
- ธัญบุรี
- บางใหญ่
📍สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- พิษณุโลก
- นครสวรรค์
- อุดรธานี
- ขอนแก่น
- อุบลราชธานี
- หนองคาย
- บุรีรัมย์
- นครราชสีมา
- จันทบุรี
- เมืองพัทยา
- เพชรบุรี
- นครศรีธรรมราช
- สุราษฎร์ธานี
- สงขลา
- ภูเก็ต
- ยะลา
🔴 ระบบ E-help
ขอรับความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศออนไลน์ที่
ehelp.consular.go.th (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)
✅ ช่องทางการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้ ข้อแนะนำ คำเตือน ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
- Travel Advisory กรมการกงสุล: (เว็บไซต์กรมการกงสุล: https://consular.mfa.go.th/.../publicse.../travel-advisory-2)
- Facebook: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
- Tiktok: consular0302
- Thaiconsular Application
- Instagram: Thaiconsular
- Twitter: MFAThaiconsular
- Youtube: Thai Consular Online
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ