ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แก้ไขอัตราที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แก้ไขอัตราที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 815 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง แก้ไขอัตราที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

 

          ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งแก้ไขอัตราที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว จาก 4 อัตรา เป็น 3 อัตรา

          นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ_สระแก้ว_(แก้ไขอัตรา).pdf