กรมการกงสุล "ไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ / Line" อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ!!

กรมการกงสุล "ไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ / Line" อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ!!

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 387 view
ประกาศกรมการกงสุล "ไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ / Line"
 
X อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ!! X
หลอกถามข้อมูลส่วนตัว เลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือข้อมูลทางการเงิน!!

❌ ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว
❌ ไม่คลิกลิงค์
❌ ไม่ติดตั้ง APP ปลอม
❌ ไม่โอนเงิน
❌ กรมการกงสุลไม่ Add Line หาประชาชนก่อน
❌ ลบข้อมูลหน้าซองพัสดุ / ฉีกทำลายซองก่อนทิ้ง
 
หมายเหตุ!!
กรณีที่กรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางมีความจำเป็นต้องติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง เช่น แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการสำหรับผู้ที่จองคิวออนไลน์ หรือกรณีอื่นใด เจ้าหน้าที่จะไม่สอบถามเลขประจำตัว 13 หลัก และจะไม่ขอให้ติดตั้งแอปหรือคลิกลิงค์ใด ๆ โปรดอย่างหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ขอให้ท่านติดตั้งแอปต่าง ๆ นะคะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ