สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการ 1 วัน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการ 1 วัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 1,013 view
ประกาศกรมการกงสุล
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
🚫 ปิดให้บริการ 1 วัน 🚫
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานี งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

** หากมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถขอรับบริการได้ที่ 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช (โทร. 0 7539 2872)

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ